> nieuws

Nieuws

 
1 april 2020

Doopsgezind Plus Xtra

In de week voor Pasen ontvangen alle doopsgezinden een losse editie van Doopsgezind Plus. Deze extra editie, die per post wordt verzonden, heeft als thema Pasen. Dit jaar zal het een bijzondere Pasen worden, waarin kerkbezoek helaas niet mogelijk is, en ook bezoek in het algemeen voor velen niet.

Veel doopsgezinden hebben juist daarom nu behoefte aan woorden van troost en bemoediging. Met name voor oudere doopsgezinden, die geen beschikking hebben over internet, kan deze pastorale en liturgische uitgave een gevoel van verbondenheid geven met de hele doopsgezinde geloofsgemeenschap.

Doopsgezind Plus Xtra


Terug