> nieuws

Nieuws

 
26 maart 2020

Religieuze organisaties: beperk erediensten tot een uiterst minimum

De coronamaatregelen hebben ingrijpende gevolgen. Het kabinet heeft bekendgemaakt dat voor religieuze vieringen een uitzondering geldt op het samenkomstverbod. Deze mogen nog plaatsvinden met een maximum van dertig gelovigen, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Dit heeft tot veel vragen geleid. 

Samen met de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken met minister Grapperhaus gesproken over de invulling en praktische vertaling van de, begin deze week afgekondigde, aangescherpte maatregelen. Vanuit zorg voor de medemens, volksgezondheid en ook een bijdrage aan geestelijk welzijn staan prudentie en matiging daarbij voorop.

In een gemeenschappelijk communiqué is de praktische invulling opgenomen. Minister Grapperhaus heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop de koepelorganisaties voortvarend en verenigd hun verantwoordelijkheid tonen.

Burgers vinden bij emotionele gebeurtenissen vaak steun bij religie en spiritualiteit. Religieuze organisaties kunnen op een natuurlijke manier een rol spelen in het tegemoet komen aan de behoefte aan gemeenschap, herdenken, steun en troost. Hiermee geven de koepelorganisaties aan op welke wijze de kerkgenootschappen dat ook in deze situatie kunnen doen.

corona religieuze vieringen CIO


Terug