> nieuws

Nieuws

 
13 maart 2020

Bericht van Henk Stenvers over het coronavirus

Beste zusters en broeders,

De dreiging van verspreiding van ziekte door het corona virus maakt mensen onzeker en onrustig. Dat is natuurlijk volstrekt logisch. De snelle verspreiding, de aantallen zieken in zo korte tijd, de zeer zware belasting van onze gezondheidszorgsystemen en de situaties in andere landen leiden tot angst, zeker bij ouderen die voor sociale contacten grotendeels afhankelijk zijn van de gemeente. 

Het kan heel goed dat besloten wordt om kerkdiensten niet door te laten gaan, ook al komt normaal een klein aantal zusters en broeders  bij elkaar. Hetzelfde geldt voor bijbelkringen en gespreksgroepen. Dat is zeer begrijpelijk, zeker waar het risico voor ouderen groter is. Maar het is dan des te belangrijker om te voorkomen dat de ouderen in een sociaal isolement raken. 
Om te zorgen dat er toch regelmatig contact is zou een telefooncirkel o.i.d. opgezet kunnen worden  zodat er tenminste regelmatig contact is. Kijk of het nodig is om boodschappen te doen voor elkaar of dat er op een andere manier hulp nodig is. 

Juist nu moeten we als geloofsgemeenschap proberen om er voor elkaar te zijn, met bemoediging, met gebed en indachtig daden gaan woorden te boven, met praktische hulp en steun. Dat alles in het vertrouwen dat we ons gedragen mogen weten door de Eeuwige.  

Met broederlijke groet, 

Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur  


Terug