> nieuws

Nieuws

 
2 maart 2020

Open Colleges TVG-Groningen

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Toen in maart 1943 een aanslag op het leven van Hitler mislukte werd Bonhoeffer samen met Hans von Dohnanyi op 5 april gearresteerd. Na twee jaar gevangenschap en nauwelijks één maand vóór de capitulatie van Duitsland, werd Bonhoeffer in concentratiekamp Flossenbürg opgehangen.

Zijn brieven uit de gevangenis maken nog steeds diepe indruk. Het gedicht ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ (Lied 511 in het nieuwe Liedboek) stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders.

In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd en gewerkt heeft en maken kennis met de belangrijkste thema’s uit zijn theologie. Veel van wat Bonhoeffer schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge mate van actualiteit. Tijdens de colleges bekijken we (bewegende) beelden en lezen we een aantal kernteksten om het nadenken over het werk van deze bijzondere man op gang te brengen.

Voor de colleges kan iedere belangstellende inschrijven.

Opgave via: administratie@tvg-groningen.nl

Data:              9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april
Docent:         ds. Bert L. van der Woude
Plaats:           Willem Lodewijk Gymnasium lokaal – lokaal 1.6
Tijd:               van 19.30 – 22.00 uur
Kosten:          € 40,– voor de vier avonden ( € 60,– voor paren).

graag z.s.m. voldoen op rekening NL80 INGB 0003 8454 06 t.n.v. Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Groningen.

Bonhoeffer


Terug