> nieuws

Nieuws

 
2 maart 2020

Quilt van kleurrijk logo

Het logo van de ADS is in de doopsgezinde gemeente Bolsward uitgebeeld in kleur. Er is een quilt van gemaakt naar het voorbeeld van de doopsgezinde gemeente Zaandam. 

In DG Bolsward hebben zr. Janke van der Hauw en zr. Ineke Robijn het doopsgezinde logo van de ADS uitgebeeld in kleur en er een quilt van gemaakt. In de dienst van zondag 1 maart hing de quilt aan de muur van de kerk en werd tijdens de open ruimte de volgende uitleg gegeven.  

Op basis van het oude ADS logo van Zon en Lam uit 1811 heeft illustratief ontwerper Lies Kindt in 2004 een nieuw doopsgezind logo ontworpen. Dit logo bestaat uit een witte zon op een blauwe achtergrond met daaronder de fundamenttekst van Menno Simons, als verwijzing naar onze traditie. 

De zon bestaat uit een centrum en twaalf stralen van verschillende grootte. Dit kan geïnterpreteerd worden als eenheid in verscheidenheid. We zijn ‘samen één’, als doopsgezinde gemeenten in Nederland en als verschillende mensen in één gemeente, verenigd rond een lichtbron als middelpunt. Deze lichtbron kan verwijzen naar de bijbel, de goddelijke bron van licht en liefde, Christus, of het licht van de brandende kaars in de kerk. De twaalf stralen kunnen ook gezien worden als een verbeelding van de twaalf stammen van Israël of als de twaalf apostelen. 

In onze quilt is de zon geel afgebeeld op een achtergrond van lichte stof en hebben de stralen allemaal een verschillende kleur: uit het licht van de zon zijn alle kleuren van de regenboog ontstaan. Met als achterliggende gedachte: ongeacht kleur of ras en ondanks alle verschillen zijn we gelijkwaardig en met elkaar verbonden als broeders en zusters en als kinderen van één Vader, zoals we vroeger zongen op de zondagsschool. 

We zijn verbonden met elkaar én we hebben respect voor de verschillen, voor ieders eigenheid en kleur. Zo proberen we met elkaar samen te leven, in de gemeente en daarbuiten. 


Terug