> nieuws

Nieuws

 
27 februari 2020

De toekomst van het vrijzinnig gedachtegoed

Cursus in vier colleges door Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht, over de toekomst van het vrijzinnig gedachtegoed. Ten Kate schrijft af en toe blogs, klik hier.

Laurens ten Kate brengt de drie kernthema’s van zijn onderzoek en onderwijs van de laatste vijf jaar naar buiten in vier colleges: vrijheid, verbeelding, zin zoeken.
De cursus is bedoeld voor een brede groep geïnteresseerden: iedereen die zich bezighoudt met de spanning tussen religie en secularisering in onze laat-moderne wereld, en die deze spanning in zijn of haar leven en werk tegenkomt.

Speciaal nodigen we voorgangers, pastoraal-werkers en geestelijk verzorgers uit, alsook studenten binnen en buiten de UvH. De cursus is geaccrediteerd door de SKGV, en professionals die onder dit register vallen kunnen dus studiepunten krijgen in het kader van nascholing. De colleges worden gegeven in de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht.

De colleges vinden plaats op vrijdagmiddagen van 15.00–17.00 uur, op 3, 17 en 24 april en 8 mei. Koffie en thee worden geserveerd, na afloop napraten bij drankjes en hapjes.

Toegang is € 20,- per college; indien u zich voor de gehele reeks inschrijft is de totale prijs € 60.- Studenten hebben gratis toegang.

Meer informatie, klik hier.

U kunt zich hier inschrijven en betalen.

vrijzinnigheid humanistiek


Terug