> nieuws

Nieuws

 
27 februari 2020

Wereldgebedsdag: Zimbabwe

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed
zijn op de uitleg en de praktische toepassing van bijbelse teksten. Dit jaar valt Wereldgebedsdag op 6 maart, en is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe.

Mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. Honderdduizenden mensen voelen zich in de 173 landen die meedoen door gebed verenigd en bemoedigd.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

De landen die de orde van dienst samenstellen, de thema's en de bijbehorende bijbelteksten, worden gekozen op de vierjaarlijkse internationale conferentie. Dit jaar is de viering voorbereid door het World of Prayer Comité Zimbabwe.

'Sta op! Neem je mat en loop', zei Jezus. Onze zusters uit Zimbabwe ervaren de ontmoeting van Jezus als een oproep om te handelen in liefde voor vrede en verzoening. De actiewerkwoorden suggereren dat we niet bang moeten zijn om naar het woord van God te handelen. God biedt ons de stappen voor persoonlijke en sociale transformatie.

Ook de Nederlandse kerken doen mee met Wereldgebedsdag, inclusief onze doopsgezinde broederschap. Verschillende doopsgezinde gemeenten organiseren eigen diensten. Meer informatie en materiaal zijn te vinden op www.wereldgebedsdag.nl/

Wereldgebedsdag 2020


Terug