> nieuws

Nieuws

 
20 februari 2020

40 dagen tussen hemel en aarde

Waar sta ik? Waar verlang ik naar? Wat houdt mij van binnen bezig? In de weken voor Pasen – de veertigdagentijd – stellen veel mensen zich dat soort vragen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt een gratis bezinningsboekje beschikbaar aan de hand van het Mattëus-evangelie: Overbruggen - 40 dagen tussen hemel en aarde.

'Volgens Matteüs benadrukte Jezus keer op keer: “Het koninkrijk van de hemel is nabij”’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Jezus laat daarmee zien dat de hemel het ijkpunt is voor ons leven op aarde. Pasen – Jezus’ opstanding – is de gebeurtenis bij uitstek die de kloof tussen hemel en aarde overbrugde. Maar wat merken we daar nú nog van? En hoe kunnen ook wij bruggen slaan naar anderen? Overbruggen helpt je stil te staan bij dit soort vragen.’ 
 
Inhoud en verkrijgbaarheid
Overbruggen bevat een bijbelleesplan voor de veertigdagentijd vanaf Aswoensdag, 26 februari. Iedere dag is er een korte uitleg bij een passage uit Matteüs. Ook krijg je een vraag mee om wat je gelezen hebt met je leven te verbinden. Verder bevat het boekje een interview met migrantenvoorganger en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee, en een achtergrondartikel over de verbinding die Jezus legt tussen hemel en aarde. Het boekje kan aangevraagd worden via deze link. Vanaf Aswoendag kan het leesplan ook digitaal gevolgd worden via de gratis NBG-app Mijn Bijbel. 

Podcast Dagvers
Wie liever luistert dan leest, kan Dagvers volgen, de recent gestarte dagelijkse NBG-podcast. Dagvers is een manier om dagelijks met de bijbel bezig te zijn. In de Veertigdagentijd gaat Dagvers onder meer over de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte en over Prediker, die nadenkt over de zin van het leven. Telkens wordt er verband gelegd met het leven en sterven van Jezus. De podcast kun je vinden via Spotify, Google en Apple podcast.

Kinderen en Pasen
Voor kinderen is er het Bijbel Basics-paasproject ‘Tussen hemel en aarde’, over de Bergrede van Jezus uit Matteüs 5-7. ‘Daarin staan veel van de meest geliefde uitspraken van Jezus’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik van het NBG. ‘Jezus had het over “het echte geluk” en “onze Vader in de hemel”, en zei: “Jullie zijn het licht in deze wereld”. Met de kinderen ontdekken we wat dat met Pasen te maken heeft én met ons leven hier en nu.’ Bijbel Basics is de gratis kindernevendienstmethode van het NBG. Zie www.debijbel.nl/bijbelbasics.

NBG 40-dagen tijd


Terug