> nieuws

Nieuws

 
20 februari 2020

Paaspakkettenactie Alkmaar

De paaspakkettenactie 2019, georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken, was een groot succes. Er zijn 256 pakketten bezorgd bij mensen die financieel en ook vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren. Telkens weer blijken er mensen te zijn die iets extra’s hard nodig hebben. Het feest van Pasen nodigt uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Veel kerken en parochies in Alkmaar en omgeving doen er al jaren aan mee. Ook dit jaar doet de doopsgezinde gemeente Alkmaar weer mee met de paaspakkettenactie.

Wilt u alvast een gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn? Dat kan via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. 'Paaspakketten 2020'. De ARK is ANBI erkend, dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij voorbaat hartelijk dank! Namens de ARK, Wim van Houten.


Terug