> agenda

Agenda

5 maart 2020, 14:00 uur

Lezing: doopsgezinden en de Holocaust

Doopsgezinde kerk, Gedempte Vaart 25, Surhuisterveen

Lezing door ds. Pieter Post in Surhuisterveen in het kader van de jaarlijkse gezamenlijke broederkringbijeenkomst van Drachten, Rottevalle en Surhuisterveen. 

Pieter Post is predikant van de gemeente Heerenveen/Tjalleberd. Over dit bijzondere onderwerp in de doopsgezinde geschiedenis spreekt hij van 'herijken van vrede'.

Het is moeilijk te geloven dat broeders en zusters uit Europese Mennonitische traditie actief hebben deelgenomen aan de uitroeiing van mensen. Daar komt nu, 75 jaar na de Bevrijding, meer over naar buiten. Nazaten die in hun familiegeschiedenis doken ontdekten dat vader/moeder of grootvader/grootmoeder nazi's waren. Dat is al die jaren verzwegen. 

Pieter Post gaf in Amerika op een congres een lezing over twee doopsgezinde predikanten, Frits Kuiper en Cornelis Hylkema. De een pacifist en de ander ideoloog van de N.S.B.. Daar vernam Post de verhalen over deze pijnlijke geschiedenis. 

Het wordt tijd om eerlijk onder ogen te zien wat er binnen de doopsgezinde traditie onder vrede wordt verstaan. Want praten we daar niet te gemakkelijk over? 

Alhoewel deze lezing wordt georganiseerd door de broederkring, willen we gezien het belang van het onderwerp álle zusters en broeders uitnodigen voor deze middag.

U bent welkom op donderdagmiddag 5 maart in de doopsgezinde kerk van Surhuisterveen, Gedempte Vaart 25.

Inloop vanaf 13.30 uur. De lezing begint om 14.00 uur. Afsluiting om 16.00 uur.

doopsgezinden en Holocaust


Terug