> agenda

Agenda

 
17 april 2020, 10:00 uur

Uitnodiging: Studiedag 'Macht' in Utrecht

Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!' Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in de geloofsgemeenschap om macht en machtsongelijkheid.

Het Meldpunt SMPR wordt regelmatig geconfronteerd met de schrijnende onbekendheid met macht, machtsongelijkheid, machtsmisbruik, machtsmechanismen binnen geloofsgemeenschappen. En omdat er nooit over macht wordt gesproken is de verwarring groot als machtsmisbruik plotseling de eigen geloofsgemeenschap doet wankelen. Opeens blijkt de geloofsgemeenschap een complex geheel van diverse machtsbronnen en –mechanismen.
 
Om inzicht te krijgen in de vele aspecten van macht organiseert SMPR (met ondersteuning van de PThU) een studiedag over macht. De studiedag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie.

Tijdens de studiedag zal veel aandacht zijn voor kennisoverdracht over de theologische en de sociologische aspecten van macht en over de machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap. Daarnaast wordt aan de hand van een casusbespreking in kleine kring kennisgemaakt met de voetangels en klemmen bij het interveniëren in conflicten.

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 april bij SMPR via info@smpr.nl. De kosten zijn 25,-. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, het programma en een factuur. Voor informatie over de studiedag kunt u terecht op hetzelfde mailadres en via 030-3038590. 
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Vriendelijke groet, 
namens het interkerkelijk bestuurlijk overleg SMPR,

Age Kramer,
voorzitter


Terug