> agenda

Agenda

 
13 juni 2020, 10:00 uur

Gemeenteberaad

Op  zaterdag 13 juni 2020 zal het eerste Gemeenteberaad worden gehouden voor onze gehele doopsgezinde geloofsgemeenschap.
Het Gemeenteberaad komt in de plaats van de Broederschapsvergaderingen. Toch krijgt het Gemeenteberaad andere en nieuwe accenten. Op het Gemeenteberaad zijn alle doopsgezinden (in brede zin) welkom. Kernwoorden zijn: ontmoeting, inspiratie en verdieping.
Het zal een dag worden waar doopsgezinden vanuit alle windstreken elkaar ontmoeten, geïnspireerd worden en verdieping van hun geloofsleven kunnen ervaren.

In de hoop dat iedereen aan het einde van de dag geënthousiasmeerd en bemoedigd terug gaat naar eigen huis en gemeente. Het Gemeenteberaad wordt gehouden op Mennorode. Bent u er ook bij samen met uw gemeente? Komende tijd volgt verdere informatie over het programma en wijze van aanmelden.

Gemeentevergadering


Terug