> agenda

Agenda

21 februari 2020, 14:00 uur

Landelijk overleg broederkringen

Doopsgezinde kerk, Mennozaal, Kerkstraat 36, Heerenveen

Vanwege de behoefte om met elkaar te overleggen over het Beraad van Broederkringen, voortgekomen uit de landelijke Broederkringendag van 26 oktober j.l., wordt op 21 februari een bijeenkomst gehouden in Heerenveen, aanvang 14.00 uur.

De laatste tijd zijn verschillende bestuursfuncties vacant geraakt. Er bleven zaken liggen. Daarom is het goed om samen te overleggen hoe de broederkringen elkaar kunnen ondersteunen. Ook speelt de vraag wanneer en waar de volgende Broederkringendag zal worden gehouden. Er gaan geluiden op om deze dag op een eerder moment in het najaar in te plannen.

In elk geval moet er een nieuwe voorzitter benoemd worden. De penningmeester (en hij niet alleen) dringt aan op de benoeming van een kascommissie die snel aan de slag kan gaan.

Vooralsnog ziet de agenda voor 21 februari er als volgt uit:

1. Opening en welkom door Dik Bolkestein, voorzitter van de Broederkring van Heerenveen
2. Vacatures bespreken
3. Hoe zien we een/ons overleg voor de komende tijd? Waar is behoefte aan en hoe regelen we dat?
4. Plaats en datum volgende landelijke Broederkringendag (2020)
5. Sjoerd Holtrop wil de organisatie en de manier waarop we naar buiten treden bespreken

Graag tot ziens,

Dik Bolkestein (Voorzitter Vrienden/Broederkring Heerenveen)

broederkringen


Terug