> agenda

Agenda

 
19 januari 2020, 09:45 uur

Wereldbroederschapsdag

MFA 'de Ynset', de Morgenzon 7, Holwerd

De komende Wereldbroederschapsdag wordt voor de provincie Friesland gehouden in Holwerd, op zondag 19 januari 2020.

Een stukje geschiedenis
De oorsprong van de Wereldbroederschapsdag ligt in de periode van de Zwitserse reformatie van Ulrich Zwingli. In de groep van Zwingli bevond zich een aantal ontevreden leden, zij vonden de vernieuwingen niet ver genoeg gaan. Onder hen waren Conrad Grebel en Felix Mantz. Zij zochten contact met Thomas Müntzer in Duitsland om met hem te spreken over de betekenis van avondmaal en doop.

Grebel en Mantz raakten in conflict met Zwingli omdat deze vreesde dat zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit van de groep Grebel. Deze groep had al gevraagd of zij een afzonderlijke gemeente mocht stichten. Op 17 januari 1525 liet de Raad van Zürich een disputatie over de doop houden, waarbij de kinderdoop verplicht werd. Op 21 januari kwam er bovendien een verbod op de samenkomsten van de radicalen. Daarnaast werd een aantal mensen verbannen.

Op de avond van 21 januari 1525 vroeg Jörgen Blaurock aan Grebel hem te dopen met de ware christelijke doop. Toen hij die ontvangen had, voltrok Blaurock de plechtigheid aan de anderen. Iedere gedoopte werd nu ook doper. Daarmee ontstond de doperse beweging. Op een zondag rond 21 januari wordt dit herdacht met het vieren van de Wereldbroederschapsdag.

Klik hier om de uitnodiging te openen. 

Wereldbroederschapsdag 2020


Terug