> agenda

Agenda

 
12 februari 2020, 20:00 uur

Lezing over Lepra in Heerenveen

Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen

Dr. Wim Brandsma geeft woensdagavond 12 februari in de Menniste Wurkpleats in Heerenveen een lezing over lepra. Brandsma zal proberen antwoorden te geven op vragen met betrekking tot de bijbel en lepra/melaatsheid.

Hij raakte in 1973 bij de leprazorg betrokken. Met zijn gezin woonde en werkte hij in Oeganda, de Verenigde Staten, India en Nepal. Brandsma (72) is als pensionado nog steeds actief in de leprazorg. De laatste jaren was hij tweemaal per jaar een langere periode in Nepal voor onderwijs, onderzoek en het verbeteren van de zorg. Nepal behoort tot de top-tien landen waar lepra nog altijd relatief veel voorkomt.

De bezoekers maken 12 februari kennis met het land (een der armste ter wereld) en met de invloed van lepra en andere ziekten/handicaps op het leven en welzijn van degenen die het treft. De entree bedraagt € 5- (inclusief één consumptie). Informatie bij Pieter Post


Terug