> agenda

Agenda

 
17 januari 2020, 15:00 uur

Nieuws uit de Raad van Kerken

Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Oecumenelezing 2020

Op 17 januari om 15.00 uur vindt de jaarlijkse Oecumenelezing plaats in de Geertekerk in Utrecht. Het thema dit jaar is ‘In Christus - en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit’. Sprekers zijn Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Enis Odaci. Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit eigenlijk is, in 2020 en daarna. Na de lezing is er een nieuwjaarsontmoeting. Lees hier verder. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

Armoederapport

Onlangs overhandigde het knooppunt Kerken en Armoede samen met de Raad van Kerken het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’ aan staatssecretaris Van Ark. De reactie van de staatssecretaris kunt u hier lezen. Er is van dit rapport ook een publieksuitgave die u kunt bestellen of downloaden via de website Knooppunt Kerken en Armoede. Deze uitgave bevat naast cijfermateriaal ook veel ervaringsverhalen en interviews, die zich goed lenen voor publicatie in kerkbladen.

Week van Gebed

Op zondag 19 januari, de eerste zondag van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen, kunnen televisiekijkers op twee momenten in dit kader een viering meebeleven. 

Van 8.55 -9.45 uur zendt de EO een oecumenische dienst uit vanuit de Julianakerk in Apeldoorn. Aan deze dienst werken leden van verschillende Apeldoornse kerken mee. Voorganger is ds. Henk Boter. Muzikale medewerking verleent gospelkoor Next Generation, ondersteund door de YCS Band. 
Vanaf 10.00 uur kan de kijker meevieren met de gemeenschap van Sant’Egidio vanuit de Mozes en Aäronkerk in de Amsterdam. Hierin zal mgr. Jan Hendriks voorgaan. 

De Week van Gebed heeft als thema ‘Buitengewoon’ en is ontleend aan Handelingen 28: 2. 

Bij de Week van Gebed is een lied geschreven dat door Gert Landman vertaald is en gezongen kan worden tijdens een viering. Het is te vinden in het liturgieboekje. Een integrale uitvoering (zang en begeleiding) vindt u hier. Deze kunt u downloaden, net als twee instrumentale opnames (één met en één zonder solo’s), die gebruikt kunnen worden bij het instuderen door een koor of ter ondersteuning van de gemeentezang.

Wilt ook u in uw woonplaats de Week van Gebed ruim onder de aandacht brengen? Bestel dan hier posters, flyers, gebedskaartjes en natuurlijk het boekje met de liturgie zelf. 


Terug