> nieuws

Nieuws

 
12 december 2019

Verklaring WereldWerk en Quakers over kernwapenvrije wereld

Tijdens de ontmoetingsdag op 16 november jl. van doopsgezinden verbonden met Doopsgezind WereldWerk en leden van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), is de volgende verklaring aangenomen, gericht aan de Raad van Kerken in Nederland: 

Verklaring 
Naar aanleiding van het recente advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken inzake het kernwapenbeleid verklaarde het Kabinet onlangs dat ‘De Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld.’ 

Gelet op die verklaring zouden wij er goed aan doen om er op aan te dringen dat de Nederlandse regering de volgende concrete stappen op weg naar die kernwapenvrije wereld doet: 

- Dring aan op de hervatting van internationale ontwapeningsonderhandelingen om een nieuwe kernwapenwedloop te stoppen; 
- Stuur de Amerikaanse kernwapens in Volkel terug naar de Verenigde Staten en werk niet mee aan stationering van een nieuwe gemoderniseerde versie; 
- Wijs een kernwapentaak voor Nederlandse Joint Strike Fighter piloten nadrukkelijk af; 
- Dring er op aan dat artikel VI van het Non Proliferatie Verdrag (NPV) om tot volledige nucleaire ontwapening te komen binnen afzienbare tijd uitgevoerd wordt; 
- Teken het ontwerp-VN Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (ICAN-verdrag). 

kernwapenvrije wereld verklaring aan Raad van Kerken


Terug