> nieuws

Nieuws

 
21 november 2019

Vacatures bij Kerk en Vrede

Het bestuur van Kerk en Vrede zoekt kandidaten voor:
1) (bestuurs-)secretaris (v/m), met als speciale taak het verzorgen van correspondentie en de vergaderagenda;
2) algemeen bestuurslid (v/m), met speciale aandacht voor lopende en te ontwikkelen projecten.

Het betreft onbezoldigde functies (onkosten worden wel vergoed). Het bestuur vergadert 8 à 10 keer per jaar op kantoor in Utrecht; hiernaast vergen de functies tenminste 2 à 4 dagdelen per maand. Momenteel heeft de vereniging geen betaalde medewerkers in dienst; kantoor- en andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Kerk en Vrede kent enkele werkgroepen, zoals de theologische werkgroep en de redactie van het kwartaalblad Vredesspiraal.

Belangstellenden en personen die menen een geschikte kandidaat te kennen worden verzocht contact op te nemen via: secretariaat@kerkenvrede.nl.
Langs deze weg kan men ook vragen om een afspraak te maken voor het verkrijgen van nadere informatie.

Kerk en Vrede

Kerk en Vrede is een vereniging die zich binnen en buiten de kerken inzet voor ontwapening en geweldloosheid. Ze werd opgericht in 1924 en is daarmee de oudste nog steeds bestaande vredesorganisatie in Nederland. Haar filosofie is gebaseerd op het pacifisme, naar het voorbeeld van de profeten van Israël en Jezus van Nazareth, maar ook van mensen als Gandhi en Martin Luther King.

Kerk en Vrede streeft samenwerking na met andere vredesorganisaties en is de Nederlandse tak van IFOR (International Fellowship of Reconciliation). Momenteel telt de vereniging ongeveer 430 leden en daarnaast 460 abonnees en donateurs. Zie website: www.kerkenvrede.nl

Kerk en Vrede vacatures


Terug