> agenda

Agenda

 
8 december 2019, 14:00 uur

Adventsliturgie in Heerenveen

Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen

Op de Tweede Adventzondag (8 december) wordt in Heerenveen een bijzondere adventsliturgie gehouden. Deze is gebaseerd op de Engelse traditie van ‘Lessons and Carols’, maar krijgt een eigen invulling.

Er worden traditonele adventslieden gezongen. Dit in wisselzang met de aanwezigen. Het Kleinkoor van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd onder leiding van Johan G. Koers, enkele instrumentalisten en Pieter Post (lector) verlenen medewerking aan deze adventsliturgie.

Aanvang: 14.00 uur. De toegang is gratis. Informatie bij Johan G. Koers. Klik hier om Johan te mailen.

liederen adventsliturgie


Terug