> nieuws

Nieuws

 
4 november 2019

Fulco van Hulst in het radioprogramma dr. Kelder en Co

Op 11 september jl. heeft de promotie plaatsgevonden van Fulco Y. van Hulst aan de VU (Faculteit Religie en Theologie). Zijn proefschrift is getiteld: 'Vrede hebben met het kruis van Christus – Onderzoek naar een soteriologie vanuit dopers perspectief’. (Soteriologie is de leer over de redding van de mens). 

In de christelijke traditie neemt de kruisdood van Jezus een centrale plaats in. De dominante interpretatie is dat God de dood van Jezus ‘georkestreerd’ zou hebben als genoegdoening of straf voor de zonde van de mensheid. Die aanname veronderstelt dat God zelf geweld gebruikt om de relatie met zijn schepping te herstellen. 

In dit proefschrift analyseert Van Hulst, voortbouwend op de inzichten van de Amerikaanse doopsgezinde theoloog J. Denny Weaver, de belangrijkste traditionele benaderingen in de westerse christelijke traditie aangaande de verzoening. Beginnend vanuit een kritische analyse van het werk van Weaver wordt gekeken naar de interpretatie van de kruisdood bij de kerkvaders, bij Anselmus van Canterbury, bij Petrus Abelardus en in het moderne model dat bekend staat als ‘penal substitution atonement’. 

Het onderzoek maakt inzichtelijk dat in vrijwel alle traditionele modellen de onderliggende gedachte is, dat geweld noodzakelijk is om de relatie tussen God en mens herstellen. Ze gaan allen uit van het idee ‘oog om oog’. Het onderzoek laat zien dat de kruisdood van Jezus ook heel anders kan worden uitgelegd, namelijk als het ultieme verzet van mensen tegen God en de wijze waarop God het leven voor mensen bedoeld heeft. Verzoening tussen God en mens vindt dan juist plaats wanneer mensen dat inzien en hun leven gaan vormgeven naar het verhaal dat Jezus heeft voorgeleefd. Redding en verzoening zijn niet gelegen in het aanvaarden van de kruisdood, maar in het aanvaarden van het leven van Jezus.

In het radioprogramma dr Kelder en Co, gepresenteerd door Jort Kelder, legt Fulco van Hulst zijn onderzoek kort en bondig uit. 

Beluister het hier 

Van Hulst soteriologie


Terug