> agenda

Agenda

 
18 april 2020, 10:00 uur

Viering van 100 jaar Mennonite Central Committee in Haarlem


Het begon met hulp aan zusters en broeders in revolutionair Rusland en het is gegroeid tot wereldwijd vredes- en opbouwwerk.

Inlichtingen: Secretariaat Doopsgezind Wereldwerk, Amersfoortweg 11, 1324 PE Almere.
E. secretariaat@dgwereldwerk.nl
T. 06-384 619 96


Terug