> nieuws

Nieuws

 
12 december 2019

Demonstratie ‘Einde aan noodsituatie vluchtelingen Griekse eilanden’

Vanaf half mei 2019 heeft Pauline Tazelaar elke week een korte demonstratie gehouden bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag tegen de schrijnende leefomstandigheden van vluchtelingen op de Griekse eilanden. Meestal alleen, soms met een klein groepje. Ook in december gaat ze weer demonstreren, en ze hoopt op mededemonstranten op woensdag 18 december 17.30-18.15 uur. Daarna begint het Kerstreces van de Tweede Kamer. Dit duurt tot half januari 2020. Daarna starten ook de demonstraties weer. Meedoen? Stuur van te voren even een mailtje: pauline@hetnet.nl.

Pauline schrijft:
‘Ik doe het omdat ik me schaam dat wij deze mensen op zulke vieze en onveilige plekken laten wonen in ons beschaafde en rijke Europa. Ik doe het naast initiatieven en acties van andere mensen en organisaties die ook niet weg kunnen kijken. Ik doe het omdat ik hoop en geloof dat onrecht overwonnen kan worden als we in beweging komen.
Amnesty International steunt mijn actie; ik kan bij hen terecht voor informatie en advies.’

Ook de onderstaande informatieve tekst is van haar hand, en bestemd voor politici, mede-demonstranten, voorbijgangers in Den Haag, en andere geïnteresseerden. 

Hoe is de situatie op de Griekse eilanden op dit moment?
    • Er verblijven, verdeeld over tientallen opvanglocaties, ongeveer 31.400 vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden. De meesten komen uit Afghanistan en Syrië, maar er zijn ook mensen uit Congo, Irak en Palestina. De meesten zitten in de RIC’s (Reception and Identification Centres) waar de leefomstandigheden erbarmelijk zijn.
    • Zij zijn verjaagd door IS, Assad, Taliban, milities, bommen, geweld, honger, of gebrek aan geld en perspectief.
    • Het aantal vluchtelingen en migranten dat oversteekt van Turkije naar de Griekse eilanden stijgt weer snel. Sinds juli 2019 is het aantal aankomsten ruim 2 keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. 
    • De RIC’s zitten overvol. De mensen slapen in gammele tenten. Er staan urenlange rijen voor te weinig voedsel. In het RIC op Lesbos is de bezetting 4 keer zo hoog als de capaciteit van het kamp, op Samos 9 keer. 
“Overal ruik je stront en rottend vuilnis. Overal hoor je kinderen huilen en voor alle wc’s, waarvan sommige door wel honderd mensen gedeeld moeten worden, staan enorme rijen, terwijl de pis onder de deuren door lekt en in kleine stroompjes langs de tentjes drupt, waarvan een groot deel bijna begraven lijkt onder bergen plastic afval” (De Volkskrant 06-10-2019 over RIC Moria op Lesbos). Begin oktober was er een brand in Moria waarbij een vrouw om het leven is gekomen. De vraag is wat er gebeurt bij een grotere brand of opstand. En de winter is in aantocht.
    • Wie nu aankomt op een van de eilanden, moet meer dan 2 jaar wachten op zijn of haar eerste gesprek met de Griekse asieldienst.
    • Er verblijven ongeveer 4800 kinderen en jongeren tussen de 5 en 17 jaar in de RIC’s op de eilanden. Zij kunnen niet of nauwelijks naar school.
    • Daarvan zijn ongeveer 1200 kinderen en jongeren alleenreizend, de meesten op Lesbos en Samos. Zij zijn vaak getraumatiseerd en hebben daardoor stress en paniekaanvallen. Sommigen beschadigen zichzelf. Er is veel te weinig adequate opvang en zorg voor hen. Velen van hen (meisjes en jongens) lopen risico het slachtoffer te worden van (seksueel) geweld. 
    • Seksueel geweld treft ook vrouwen in de RIC’s. Die zijn overvol, er is te weinig verlichting ’s avonds en veel toiletten kunnen niet op slot. Alleenstaande vrouwen (ook moeders) moeten soms in de open lucht slapen.
    • Op veel locaties is de gezondheidszorg zwaar onvoldoende, vooral de psychische zorg. Dat terwijl bij velen sprake is van suïcidaliteit, depressie en/of PTSS (post-traumatische stress-stoornis).

Wat wordt er (niet) gedaan? Onder andere:
    • De Griekse overheid heeft de leiding over de opvang en asielprocedures. Helaas heeft deze de basisvoorzieningen, zoals medische zorg en onderdak, niet op orde. 
    • De UNHCR (= vluchtelingenorganisatie van de VN) ondersteunt de Griekse overheid met bijvoorbeeld advies aan de asieldienst, onderdak voor vluchtelingen, bescherming van kinderen, hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.
    • Ook vele andere Griekse en internationale organisaties, zoals het Rode Kruis, UNICEF, Stichting Bootvluchteling en Movement on the Ground nemen basistaken op zich. Zij geven bijvoorbeeld onderwijs en medische zorg, halen vuilnis op, geven juridische bijstand en draaien wasjes.
    • De EU heeft in 2016 de grenzen gesloten en tegelijkertijd beloofd vluchtelingen over te nemen van Griekenland. In 2017 is de relocatie naar de EU gestopt. Er zijn er veel minder mensen overgegaan dan toegezegd. 
    • Ook in 2016: de (omstreden) EU-Turkije-deal.
    • De EU heeft sinds 2015 veel geld (ruim 2 miljard euro) aan Griekenland gegeven voor opvang van vluchtelingen. 
    • Er worden (geleidelijk) 1000 vluchtelingen overgebracht van Griekenland naar Portugal, in het kader van een bilaterale overeenkomst tussen deze landen.
    • In mei 2019 heeft de UNHCR de Griekse kandidaat-Europarlementariërs met klem gevraagd om voor betere bescherming voor de vluchtelingen te zorgen.
    • Elke week worden er door de Griekse overheid kwetsbare vluchtelingen overgebracht naar de Griekse vasteland, waar de opvang (iets) beter is.
    • In Nederland zijn verschillende acties en petities geweest zoals de Kijk niet weg-campagne, waarin Amnesty International en tien andere organisaties de krachten bundelden. En de acties van We Gaan Ze Halen.
    • Motie en Kamervragen door CU en D’66.

Helaas heeft dit alles nauwelijks geleid tot betere opvang en perspectief voor de vluchtelingen en migranten. Wij zeggen daarom: Politici, maak een einde aan de humanitaire noodsituatie op de Griekse eilanden!

Wat willen we met deze demonstratie bereiken?
We willen fatsoenlijke leefomstandigheden en perspectief voor de vluchtelingen en migranten die op de Griekse eilanden verblijven.

Om dat te bereiken, moeten de Nederlandse politici, samen met hun Europese en Griekse collega’s in actie komen. De EU heeft veel geld aan Griekenland gegeven voor opvang van vluchtelingen. Maar ook de grenzen gesloten en te weinig vluchtelingen overgenomen. En als je naar de RIC’s kijkt, vraag je je af waar al dat geld is gebleven. Griekenland kan de asielproblematiek niet aan. Maar sommigen vermoeden ook een gebrek aan politieke wil. De EU (en ook Nederland) is diep verdeeld over de aanpak van migratie. Toch willen we onze Nederlandse politici oproepen om hun invloed en contacten te gebruiken en overal waar dat mogelijk is (in bilaterale contacten, de EU, de VN etc.) te pleiten en te lobbyen voor een humanitaire oplossing. De mensenrechten moeten weer gerespecteerd worden.

Tot wie richten we ons?
We richten ons tot de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de leden van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, alle andere Tweede-Kamerleden en natuurlijk ook geïnteresseerde voorbijgangers.

Hoe demonstreren we?
We staan op het Plein in Den Haag, recht tegenover de ingang van het Tweede-Kamergebouw. Elke week 30-45 minuten, behalve in de recessen. We staan daar gewoon rustig met het demonstratiebord. Als een politicus of voorbijganger ons aanspreekt, vertellen we waarom we daar staan. Het kan ook zijn dat we zelf een politicus aanspreken. Liever geen andere borden of spandoeken meenemen. Onze houding:
    • Serieus (want het gaat om een serieuze zaak)
    • Uitnodigend (iedereen die langskomt mag iets vragen of zeggen)
    • Respectvol tegen alle voorbijgangers

Bronnen onder andere:
    • UNHCR Fact sheet Greece augustus 2019
    • UNHCR Aegean Islands Weekly Snapshot 30 sept – 6 okt 2019
    • UNHCR Greece Sea arrivals Dashboard sept 2019
    • Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl)
    • Trouw, 01-10-2019: “Voller dan vol, en ze blijven komen”
    • De Volkskrant 06-10-2019: “Overal rottend vuil en huilende kinderen in Kamp Moria, terwijl de bootjes blijven komen”
    • Niemand wil ze hebben – Linda Polman, 2019 

Organisaties die met dit onderwerp bezig zijn:
    • UNHCR, www.unhcr.org
    • Amnesty International, Amsterdam, www.amnesty.nl
    • Stichting Bootvluchteling, Ede, www.bootvluchteling.nl
    • Pax, Utrecht, www.paxvoorvrede.nl
    • Vluchtelingenwerk Nederland, Amsterdam, www.vluchtelingenwerk.nl
    • Stichting Vluchteling, Den Haag, www.vluchteling.nl
    • We Gaan Ze Halen, Amsterdam, https://wegaanzehalen.nl
    • Artsen Zonder Grenzen, Amsterdam, www.artsenzondergrenzen.nl

Informatie en contact: Pauline Tazelaar, pauline@hetnet.nl, en Twitter @PaulineDemo.

demonstratie Den Haag vluchtelingen Lesbos


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl