> agenda

Agenda

 
30 oktober 2019, 20:00 uur

Thema-avonden jodendom in Amersfoort

Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e-eeuwse jodendom. Een zoektocht met als focus moderne joodse denkers, waarbij de vraag aan de orde komt in hoeverre de holocaust het joodse denken over de mens en over de oorsprong van kwaad en lijden beïnvloed heeft.

Data: zes woensdagavonden, t.w. 30 oktober 2019 - jodendom na de Verlichting; 20 november 2019 - godsdienstfilosoof Martin Buber; 9 december 2019 - Amerikaanse rabbijn Abraham Herschel; 22 januari 2020 - Emmanuel Levinas, Frans-joodse filosoof; 19 februari 2020 - Joseph Baer Soloveitchik, Amerikaanse rabbijn; en 18 maart 2020 - Het joodse denken over de mens na Auschwitz.

De begeleiding van de gesprekken ligt bij dr. Marcel Kemp. Aanvang steeds om 20.00 uur in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort, telefoon 033 461 7858.

Dit is een open aanbod voor iedereen, in principe zonder kosten. Van niet-kerkleden kan een bijdrage worden gevraagd.


Terug