> agenda

Agenda

 
26 oktober 2019, 09:30 uur

Landelijke broederkringendag in Heerenveen

Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen

De landelijke broederkringendag wordt gehouden in Heerenveen. Met een bijdrage door ds. Rob Visser over de stand van zaken in doopsgezind Nederland.

Programma 
09.30 uur : ontvangst
10.00 uur : aanvang programma met ds. Rob Visser over vergrijzing, krimp en vernieuwing in doopsgezind Nederland.
12.00 uur: de traditionele stamppotmaaltijd.
13.00 uur: middagprogramma in het nabij gelegen Museum Heerenveen met een inleiding over Domela Nieuwenhuis + museumbezoek
16.00 uur: afsluiting met een vesper (avondgebed).

Praktische informatie
Kosten € 15,- per persoon.
Opgave en betaling bij Piet Vellinga
telefoonnummer: 0513 623 163

broederkringendag


Terug