> nieuws

Nieuws

 
3 oktober 2019

Programmaoverzicht Dopers Leerhuis in het Noorden

Zaterdag 5 oktober, 09:45-12:00 uur
09:45  kort meditatief moment
10:00  ‘Nashville’ in de cultuurfilosofie, Chris Doude van Troostwijk

Zaterdag 2 november, 09:45-12:00 uur
09:45  kort meditatief moment
10:00  Gender in het Oude en Nieuwe Testament, Johannes van der Meer

Zaterdag 23 november, 09:45-12:00 uur 
09:45  kort meditatief moment
10:00 ‘Transgender’ – een levensverhaal, Jolanda Molenaar

Zaterdag 7 december, 09:45-12:00 uur 
09:45  kort meditatief moment
10:00  Het Kerstkind in de kunst, Gabriël Vriens

Zaterdag 18 januari 2020, 09:45-12:00 uur
09:45  kort meditatief moment
10:00  Doopsgezinden in Friesland, Cor Trompetter

Zaterdag 8 februari, 09:45-12:00 uur 
09:45  kort meditatief moment 
10:00  De Friese Joost Halbertsma. Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man, Alpita de Jong

Zaterdag 7 maart, 09:45-12:00 uur  
09:45  kort meditatief moment
10:00  Het lijden van Christus in de kunst, Gabriël Vriens

Contact: Pieter Post

Dopers Leerhuis Noorden


Terug