> nieuws

Nieuws

 
7 oktober 2019

Themaboekje 'Van waar komt mijn hulp?' is uit

‘De mens schreeuwt uit Godverlatenheid. Zonder antwoord - anders had hij immers niet hoeven vragen’, zo stelt Chris Doude van Troostwijk in het nieuwste Themaboekje 2019-2020. Het Themaboekje is een jaarlijks uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit dat aansluit bij het jaarthema.

Door verschillende auteurs, van jong tot ouder, is het jaarthema ‘Van waar komt mijn hulp?' vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zodoende is er een veelkleurig boekje ontstaan dat rijk is geïllustreerd met toepasselijke kleurenfoto’s. Het Themaboekje is een aanwinst op iedere tafel of nachtkastje, om thuis te lezen of te bespreken in een groep.
 
Het Themaboekje is als bijlage bij Doopsgezind NL 9-10 verspreid. Het is mogelijk om, tegen verzendkosten en zolang de voorraad strekt, (extra) exemplaren te bestellen bij het secretariaat van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit: info@ads.nl | 020 623 09 14.

themaboekje Van waar komt mijn hulp


Terug