> agenda

Agenda

 
29 oktober 2019, 20:00 uur

Lezing Christa Anbeek in Zeist

Doopsgezinde kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

Christa Anbeek komt spreken over haar boek Voor Joseph en zijn broer. Deze avond wordt georganiseerd op initiatief van de Raad van Kerken Zeist en het platform Levensbeschouwingen en Religies Zeist. 

Wat kun je nog, als de zin van je leven stuk is? Die vraag hield Christa Anbeek lang in haar greep. Zij werd al jong geconfronteerd met de dood. In korte tijd overleden haar moeder, haar vader en haar broer. De laatste twee door een zelfgekozen dood. Christa zelf reageerde op deze ingrijpende ervaringen door vol te kiezen voor het leven: zij kreeg een dochter.

In haar werk en in haar boeken speelt de vraag 'hoe je te verhouden tot het leven' een grote rol. Hevige verliefdheid, verlies van een dierbare, een bergtop bereiken. Positief of negatief, zulke 'contrastervaringen' zijn ontregelend. Wat blijkt er van waarde te zijn? Wat biedt houvast of geeft weer richting? Roept zo'n ervaring aanvaarding op of verzet? 

Auteur en theoloog Christa Anbeek neemt ons mee in haar persoonlijke zoektocht naar antwoorden op deze voor ieder mens herkenbare vragen. Waar het voor haar om draait is: kun je er op vertrouwen dat een nieuw begin mogelijk is?

Christa Anbeek (1961) schreef verschillende boeken over zoektochten naar de diepere zin van leven en dood. Voor haar laatste boek Voor Joseph en zijn broer kreeg zij de prijs voor het beste spirituele boek van 2019. Zij onderzocht en beoefende inzichten en praktijken uit het boeddhisme, humanisme, christendom, filosofie en literatuur.

Christa Anbeek levensvragen zelfdoding


Terug