> agenda

Agenda

 
8 oktober 2019, 20:00 uur

'Nu verandert er langzaam iets'

Het Inspiratiehuis, Peperstraat 20, Gouda

De Federatie Gouda, waarin samengaan doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnig protestanten en directe leden, begint dit seizoen met een documentaire over de coaching-cultuur in Nederland. Op de IDFA 2018 werd deze film gekozen als beste Nederlandse documentaire van dat jaar. 

In vaste wijde camerastandpunten onderzoekt de film verschillende vormen van zelfontplooiing en cursussen voor innerlijke groei en prestatieverbetering.

Zonder hoofdpersonen, interviews of voiceovers observeert de film onder meer therapiesessies met dieren, een les in geluk voor basisschoolkinderen, een training Omgaan met spanning en agressie bij een gemeentelijke ordehandhaving en een vlogger die haar gestreste volgers probeert te kalmeren met zachte, ontspannende geluiden.

Het is aan de kijker om te beslissen of deze mindfulness-programma's en trainingen symbool staan voor iets groters. Waar komt deze zoektocht naar zelfverbetering vandaan? Zijn wij ooit goed genoeg? 

Na afloop wordt aan de hand van vragen die van te voren zijn opgesteld een nagesprek gehouden. 

documentaire coaching


Terug