> agenda

Agenda

 
19 oktober 2019, 10:30 uur

Workshopdag: Voor diversiteit en vrede

De Kapel, s-Gravelandseweg 144, Hilversum

Een dag werken aan de diversiteit in jezelf, in Hilversum. Hoe kom ik nog meer in balans met mijzelf en in verbinding met de ander? Hoe blijf ik respect houden voor andere meningen? Er zullen deze dag drie workshops worden aangeboden. 

  1. De workshop Geweldloos Communiceren
    helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen en te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend. We doen dit aan de hand van het model van Marshall Rosenberg.
  2. De workshop de vijf B's
    gaat erover hoe ik, voorbij mijn Bang (angst), Boos, Bedroefd en Boete, uitkom in het land van Blijmoedigheid (blessing). En weet dat de angst in ieder van ons woont en ons van elkaar laat vervreemden. Het gaat in deze workshop over bewustwording en stappen zetten in de richting van een gelukkiger leven.
  3. De derde workshop: 'Dat is toch logisch...!'
    Diversiteit? Een realiteit, een ideaal en een hordenloop! Kunnen communiceren met anderen, die echt 'anders' denken, doen en voelen is noodzakelijk en wenselijk. Het kan zelfs een ideaal zijn, zoals we in het programma van De Kapel zien. Maar in de praktijk toch vaak heel lastig! In deze workshop kijken we naar een paar essentiële verschillen in ons denken en doen. Daarnaast oefenen we in het omgaan met andere logica's dan de onze. Ja, er blijken meer logica's te bestaan!

Je kunt aan twee workshops deelnemen. 

Praktische informatie:
Tijd: 10.30-15.00 uur
Kosten: € 30,- inclusief koffie, thee en lunch
Reserveren: klik hier

workshop tegen polarisatie diversiteit


Terug