> nieuws

Nieuws

 
19 september 2019

Van God is de Aarde...

De nieuwe brochure in de reeks Oecumenische Bezinning is uit. Van God is de aarde en al wat daar leeft verkent waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. In deze tijd van klimaatverandering, plastic soep en bedreiging van de soortenrijkdom, een must-read. Met illustraties van Feiko Wouda; eindredactie Marijke van Duin.

Het boekje is overzichtelijk ingedeeld. Een deel gaat over de geschiedenis van duurzaamheid in de kerken, zowel in Nederland als daarbuiten, en een deel gaat in op de praktische aspecten van duurzaamheid. Maar het grootste gedeelte is gewijd aan een verkenning waaróm duurzaamheid wezenlijk is voor kerk en geloof. Wat zegt de Bijbel over onze omgang met de schepping? Hebben wij sommige teksten misschien eenzijdig begrepen? Wat betekent dat voor ons geloof en voor onze keuzes in het dagelijks leven?

Het boekje is van belang voor jong en oud: nieuwkomers, twijfelaars, mensen die al jaren bezig zijn met duurzaamheid, beroepskrachten en iedereen daartussenin. Naast meer theologische teksten bevat het ook persoonlijke verhalen van gemeente- en parochieleden, is rijk geïllustreerd en mede daardoor zeer toegankelijk.
De auteurs zijn theologen en niet-theologen van verschillende signatuur: rooms-katholiek, protestant, Nederlands-gereformeerd en doopsgezind. Zij zijn allen lid van de projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken.

Van God is de aarde kan besteld worden via rvk@raadvankerken.nl en kost € 8,- (incl. porto).
Omdat de brochure prima gezamenlijk gelezen en besproken kan worden, wordt een leeswijzer gemaakt die binnenkort gedownload kan worden via de website van de Raad van Kerken.
Tijdens de Groen Geloven-dag, zaterdag 5 oktober in Zwolle, wordt in een speciale workshop aandacht besteed aan de brochure. De dag is een initiatief van Groene Kerken en GroenGelovig (CU). Meer informatie: www.groenekerken.nl/groengeloven. 

De brochure is vanaf 7 oktober ook te downloaden. 

Illustratie: deel omslag; ets en foto: Thea Koot

duurzaamheid Raad van Kerken: ecotheologie


Terug