> agenda

Agenda

 
29 november 2019, 17:30 uur

Nieuw: Seminarie Sessies in Mennorode

Seminarie Sessies 2019-2020

Nederlanders zeggen over zichzelf dat ze nogal tolerant zijn. Er wordt dan gewezen op de lange geschiedenis van verdraagzaamheid en respect voor minderheden. De eeuwen door zochten groepen uitgestotenen een veilig heenkomen in ons land. Sefardische joden, Franse hugenoten, Zwitserse mennonieten - ze waren welkom. Maar was de veiligheid in het land wel gewaarborgd wanneer zoveel verschillende groepen mensen zouden samenleven?

In drie sessies wordt het onderwerp tolerantie belicht vanuit drie verschillende invalshoeken: historisch, filosofisch en systematisch (vanuit de vredestheologie). De docenten zijn allemaal verbonden aan het doopsgezind seminarium. Zij zijn graag met u onderweg om de blik te scherpen en kennis te vermeerderen. Natuurlijk zal er in de sessie ook ruime aandacht zijn voor ontmoeting, onderlinge gedachtevorming en gesprek.

Eerste Seminarium Sessie 29-30 november

Thema: 'Alles in één: bestaansethiek en tolerantie bij Spinoza'. Docent is prof. dr. Chris Doude van Troostwijk.

Sinds de zeventiende eeuw wordt het Nederlandse doperdom gekleurd door zoiets als een vrijzinnige voorkeur in geloven en denken. Liever in vrede met elkaar leven, luidt het devies, dan elkaar het leven verzuren om verschillende religieuze denkbeelden. Ethiek is belangrijker dan dogmatiek. Geen wonder dat, tot de dag van vandaag, veel doopsgezinden verwantschap voelen met Baruch de Spinoza (1632-1677). Afkomstig uit een voor de katholieke inquisitie gevluchte Portugees-joodse familie, kreeg Spinoza ook in eigen kring te maken met onverdraagzaamheid. Hij werd, vermoedelijk vanwege zijn verlichte ideeën, uit de Amsterdamse synagoge verbannen. In Rijnsburg legde hij zich voortaan toe op het uitwerken van zijn filosofie.

Zijn hoofdwerk, de Ethica, beschrijft hoe de mens gelukkig kan leven door rationeel inzicht, mentale evenwichtigheid en een verdraagzame levenshouding. Het boek gaat echter over meer dan bestaansethiek alleen. In reactie op het lichaam-geest dualisme van Descartes, ontvouwt het een 'monistische' zijnsfilosofie. Al wat is, is één. En die perfecte eenheid, die we kennen als onze natuur, wordt door Spinoza 'god' genoemd. Deus sive natura.

Spinoza’s denken stelt de vraag naar religieuze tolerantie op scherp. Staan persoonlijke godsbeelden per definitie haaks op sociale vrede en stabiliteit? Moeten we werkelijk, zoals een veel gehoorde kritiek op Spinoza luidt, abstract en rationeel 'geloven' omwille van de vrede?

Volgende Sessies

• 17 en 18 januari 2020
Doopsgezinden en Tolerantie – historische kaders, met prof. dr. Mirjam van Veen | (In)tolerantie in beeld gebracht: De doopsgezinden en religieuze twisten in vroegmoderne spotprenten, met dr. Nina Schroeder.

• 21 en 22 februari 2020  
Tolerantie en vrede, met prof. dr. Fernando Enns en dr. Christiane Karrer.

Opzet van de Seminarie Sessies
De opzet is steeds als volgt: op vrijdagavond ontvangst om 17.30 uur met aansluitend om 18.00 uur diner, daarna sessie I. Na het ontbijt op de zaterdagochtend sessie II, na de lunch gevolgd door sessie III. Het programma wordt om 16.00 uur afgesloten.

Kosten
De kosten van de Seminarie Sessies bedragen € 150,- per persoon per bijeenkomst. Dat is het tarief voor de cursuskosten, een overnachting op een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/thee en verblijfsbijdrage.

Aanmelden
Aanmelden kan via Vera Kok. U vraagt het inschrijfformulier aan, vult dit in en stuurt het terug. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Vera Kok: 020 6230 914.

Locatie
De Seminarie Sessies vinden plaats in Mennorode: een hotel en congrescentrum dat zijn oorsprong vindt in de Doopsgezinde Broederschap. Kijk op www.mennorode.nl. Adres: Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet | 0577 498 111.

seminarie sessies Spinoza


Terug