> agenda

Agenda

 
16 september 2019, 20:15 uur

Met Abraham op (de) weg in Haarlem

Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24, Haarlem

De VDG Haarlem start het seizoen met een studiegroepje rond Abraham. Abraham hoort: 'Ga op weg, breek met het vertrouwde, trek het onbekende tegemoet. Je zult uitgroeien tot een grote menigte.'

Vanaf Genesis 12 gaat het beginnen, als feilbaar mens de Naam - ik ben de aanwezige - gestalte geven in de weerbarstige werkelijkheid van alle dag.

Abraham wordt later gekenschetst als de vader der gelovigen en groeit zelfs uit tot een van de belangrijkste profeten in de drie godsdiensten 'van het boek': jodendom, christendom en islam.

Bij het bespreken van de teksten is het alsof wij onszelf tegenkomen op onze eigen levensweg. Nieuwe gespreksgenoten zijn zeer welkom. Kom een keer meedoen en merk hoe goed het is om elkaar op (de) weg tegen te komen.

De eerste bijeenkomst is op maandag 16 september, 20.15 uur in de Grote Vermaning. Info: administratie@vdgh.nl.

Abraham studiegroep Haarlem


Terug