> agenda

Agenda

 
24 september 2019, 20:00 uur

Presentatie boek 'De vrede dienen'

Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

In de Vredesweek presenteert de projectgroep Gewetensverhalen het boek ‘De vrede dienen’ en de film ‘Wat zou jij doen?’

In de vorm van een College Tour zullen gespreksleider van de avond Gabe Hoekema en sprekers Fulco van Hulst van Het doopsgezind seminarium en Edwin Ruigrok van PAX zich buigen over vraagstukken van vrede.

Hoe reageer jij als je een conflict ziet ontstaan in je directe omgeving? Hoe zou je antwoorden als het land waar je woont je vraagt een bijdrage aan de handhaving van vrede te leveren? Kortom: Wat zou jij doen als je de vraag wordt gesteld de vrede te dienen?
  
De aanleiding voor het project Gewetensverhalen is het bewaren van de verhalen van mannen die dienstweigerden, of juist wel dienst deden, of op een vredesmissie gingen. Daarnaast is het doel een brug te slaan naar de huidige tijd om een gesprek op gang te brengen over vrede, en hoe een mens daar een bijdrage aan kan leveren. Met behulp van de film en het boek kunnen gespreksbijeenkomsten gehouden worden. 

Waren er inderdaad zoveel dienstweigeraars in Aalsmeer en dan met name onder doopsgezinden? En waarom vervulden ook doopsgezinden de toenmalige dienstplicht? Wellicht komen er antwoorden op deze vragen tijdens de College Tour die de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer organiseert in de Vredesweek op 24 september. 'En vooral de vraag: Wat zou jij vandaag doen, komt aan de orde', aldus ouderenpastor Ellen van Houten.

De vredesbeweging van weleer verdient aandacht. 'De groep dienstweigeraars wordt ouder en steeds kleiner. Hun beweegredenen mogen niet verloren gaan. Nu de huidige opgroeiende generatie niet meer wordt geconfronteerd met dienstplicht is het juist de moeite waard om het gesprek aan te gaan over vrede in je eigen omgeving en daarbuiten.'

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer. De toegang is gratis, koffie en zaal open vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie: Miekje Hoffscholte-Spoelder, tel. 06 23 16 95 51.

Afbeelding van Daniel Reche via Pixabay 

boek vredesweek film Aalsmeer


Terug