> agenda

Agenda

 
20 september 2019, 20:15 uur

Vredesweek 2019: 21 tot en met 29 september in Heerenveen

diverse kerken in Heerenveen

De Ambassade van Vrede Heerenveen en de Raad van Kerken hebben voor u een programma gemaakt voor de komende Vredesweek. U bent voor al deze bijeenkomsten van harte uitgenodigd. 

Vrijdagavond 20 september 20.15 uur Vredesconcert in Trinitas dat in het teken staat van aandacht voor en vieren van de Vrede en Vrijheid. Uitvoering door koor en orkest van de Nederlandse Bach Academie en de koorscholen Roden Girl Choristers en Martini Jongenskoor. Klik hier voor meer informatie

Op zondagavond 22 september om 19.00 uur een Vredesbijeenkomst in de doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5 in Heerenveen, voorbereid door de liturgiecommissie van de Raad van Kerken. Thema: Vrede verbindt over grenzen. Een avond van verhalen en een gesprek over een aantal indringende vredesvragen. Muzikale medewerking door een vocaal ensemble van het Apostolisch Genootschap. 

Woensdagavond 25 september om 19.30 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap een interactieve inleiding door Dion van den Berg, beleidsadviseur PAX. Hoe worden we ons bewust van gedachten en uitingen die polariserend, stigmatiserend, discriminerend e.d. zijn. En hoe op maatschappelijke verschijnselen en gebeurtenissen te reageren, zodanig dat die de vrede dichterbij brengt. Daarnaast meer inzicht in redenen, drijfveren, gevoelens die mensen kunnen aanzetten tot negativisme, agressie, zich afzetten tegen en geen verantwoordelijkheid nemen. Hoe daarmee om te gaan als je contact hebt met deze mensen. 

Zaterdagmiddag 28 september om 14.30 uur (met inloop vanaf 14.15 uur) een Walk of Peace met als thema Vrede Verbindt. Begin en einde Wijkcentrum De Kempenaer. Wandeling waarbij deelnemers vragen krijgen die zij met een ander kunnen bespreken. Ook bezoek aan de Turkse Moskee. De Walk of Peace inclusief bezoek aan de moskee duurt anderhalf uur, afstand ca. 3 km.

Vredesmarkt 28 september 16.00 tot 17.30 uur, terrein de Kempenaer. Bij regenweer is de markt binnen, anders buiten op het plein. Hier presenteren zich organisaties die verbindingen tot stand brengen en bruggenbouwers zijn. 

Aan de activiteiten van de Ambassade van Vrede Heerenveen werken mee: Vluchtelingenwerk Heerenveen, Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd, Apostolisch Genootschap Heerenveen en Raad van Kerken Heerenveen. 

PAX Vredesweek Heerenveen


Terug