> nieuws

Nieuws

 
26 augustus 2019

Promotie Betty Pries

Op 3 september a.s. om 13.45 uur vindt de promotie plaats van de Canadese Betty A. Pries aan de VU (Faculteit Religie en Theologie). Haar proefschrift gaat over de kloof tussen het zelf en de ander, en hoe die te genezen als er sprake is van conflict. De titel luidt: Bridging the Self-Other Divide: Conflict Transformation and Contemplative Spirituality in Dialogue. Promotoren zijn prof. dr. F. Enns en prof. dr. J.P. Lederach.

De overkoepelende vraag die dit proefschrift probeert te beantwoorden is: ‘Wanneer de kloof tussen zichzelf en de ander in conflict is geraakt, hoe is deze dan genezen?’ Anders gesteld: ‘Hoe wordt een relationele brug tussen zichzelf en anderen begrepen en zinvol opgebouwd, vooral in de context van wantrouwen, uitsluiting en vervreemding?’

Dit proefschrift is van cruciaal belang voor het aanpakken van de groeiende kloof tussen 'ik en anderen' (wij en zij) die we vandaag in de wereld zien. Het onderzoekt in dit verband de mogelijkheden en grenzen van zowel conflicttransformatie-theorie als contemplatieve spiritualiteit, en stelt voor dat deze twee disciplines samen een model voor transformatie kunnen bieden dat geen van beide alleen kan.

Meer informatie over het proefschrift in DARE.

De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit.

promotie conflicttransformatie Pries


Terug