> nieuws

Nieuws

 
21 augustus 2019

Materiaal voor gesprek- en bijbelkringen

De map van het Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) is verschenen met materiaal voor acht bijeenkomsten over het jaarthema 'Van waar komt mijn hulp?' 

Van waar komt mijn hulp - luidt het jaarthema (2019-2020). Een vraag die we als dopers weinig stellen. We helpen liever. 'Ik kwetsbaar? Kom nou, ik red mezelf wel...'

Onderweg in het leven ontmoeten we allerlei mensen. Wat geloven ze? Waarom zijn ze boos? Waarom zien ze het niet meer zitten? Waarom komen ze niet voor de waarheid uit? Waarom al dat gepraat over geld en macht? Wat gaat er in onszelf om? Slaan al die vragen ook niet op onszelf? Waar is God onderweg toch gebleven?

Vragenderwijs krijgen we soms een nieuwe kijk op de dingen. Bijbelverhalen vertellen over hulp die komt als je die helemaal niet meer verwacht. Profeten blijken mensen te zijn die tegen andere mensen die de gerechtigheid geweld aan doen, in gaan. Deze 'oprechten' laten de zogeheten rechters de echte waarheid zien. Psalmen bemoedigen ons, en Jezus laat zien dat het gaat om liefde die zich als vanzelf deelt. Diep verlangen blijkt dan vervuld te worden.

We spiegelen ons aan bijbelverhalen en kunnen ons afvragen: In hoeverre staan we zelf door onze schijnbare zekerheden vrede en gerechtigheid in de weg?

Het is inspirerend om met jong en oud in gesprek te gaan en samen te ontdekken wat wezenlijk is om samen te leven op aarde en geestelijk gevoed onderweg te zijn. 

Deze map wil voor jong en oud een reisgids zijn voor deelname aan de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Een leidraad om zelf nieuwe ontdekkingen te doen en onderweg de A/ander(en) vragenderwijs te ontmoeten.

De gespreks- en bijbelkringenmap met materiaal voor acht bijeenkomsten over dit thema is nu te bestellen bij: 

Joop van der Mei; Neubourgstraat 28, 4834 JM  Breda; 076 52 11 519 | gdb@doopsgezind.nl

Kosten: € 10,- plus verzendkosten. Rekeningnummer: NL97 INGB 0000 8983 37 t.n.v. Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk.

De map is (tegen betaling) ook af te halen bij de ADS: Singel 454, Amsterdam.

jaarthema GDB


Terug