> agenda

Agenda

 
8 oktober 2019, 10:00 uur

Bijbelcursus in Aardenburg

Doopsgezinde kerk, Weststraat 37, Aardenburg

Op dinsdag 8 oktober om 10.00 uur gaat de bijbelcursus weer van start. Ds. Marijn Vermet is onze cursusbegeleider. Dit jaar gebruiken we als leidraad het boek Aartsmoeders van Bettine Siertsema en kijken we naar de rol van vrouwen in de bijbel.

In dit boek worden de levensverhalen van de aartsmoeder Sara, Rebekka, Lea en Rachel verteld, alsook van Hagar (moeder van een groot volk, de nakomelingen van haar zoon Ismaël) en Tamar (moeder van de stam van Juda). De auteurs willen hen uit de schaduw van de aartsvaders halen; op belangrijke momenten grijpen zij in, in de heilsgeschiedenis.

Hoewel hun gedrag daarbij soms weinig sympathiek is, zorgen zij met hun handelswijze voor de voortgang van de belofte. De artikelen zijn gebaseerd op lezingen die het Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit in 1991/1992 organiseerde. Na elke lezing volgde een viering. Achterin het boek zijn suggesties voor een liturgische verwerking van de thema's, die in de artikelen ter sprake komen, opgenomen. Het boek leest prettig. Na elk artikel is een boekenlijstje opgenomen. 

Fotografie: Door NYC Wanderer (Kevin Eng) 

bijbelcursus aartsmoeders


Terug