> agenda

Agenda

 
5 september 2019, 19:30 uur

Bijbellezen door rabbijnse bril

Het Penninckshuis, Brink 89, Deventer

In de doopsgezinde gemeente in Deventer gaat de cursus Bijbellezen door rabbijnse bril weer van start. Door rabbijnse bril worden de boeken van het Oude Testament gelezen als boeken van onderwijs en lering. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Door het uiteengaan van jodendom en christendom is deze betekenis van het OT (of Tenach) in het christendom enigszins verloren gegaan, doordat met name de eerste vijf boeken voornamelijk als wet werden uitgelegd en minder als weg-wijzende woorden. 

In deze cursus proberen we de weg naar de oorspronkelijke betekenis van het OT weer terug te vinden. Wij gebruiken hierbij het lescahier Weg van de Tora. Dit is een bundeling toelichtende artikelen op rabbijnse schriftuitleggingen, geschreven door dr. Dodo van Uden, docent Judaïca. 

Vaak hebben we vanuit de kerk één betekenis van bijbelverhalen meegekregen, maar hoe verrassend is het om met meerdere zienswijzen kennis te maken en daarover met elkaar van gedachten te wisselen! 

In de maanden september t/m juni komen we eens per twee weken op donderdagavond bij elkaar van 19.30 tot 21.20 uur in de Witteveenkamer (te bereiken via de Spijkerboorsteeg). De eerste bijeenkomst is op 5 september.

Praktische informatie:
Kosten: van twee begeleidingsavonden bedragen € 15,- p.p. De kosten van het lescahier bedragen € 7,- 
Tijd: 19.30-21.20 uur

Nadere informatie over de inhoud van de cursus, alle data van de bijeenkomsten en aanmelding bij Ariane Röell. 

Deventer bijbellezen Oude Testament


Terug