> nieuws

Nieuws

 
22 juli 2019

Doopsgezind vredesfestival

Meer dan tweehonderd mensen kwamen samen op de 2nd Global Mennonite Peacebuilding Conference & Festival (2nd GMP), van 27 tot 30 juni in Mennorode, Elspeet. Het motto van de conferentie was 'On the Way of the Pilgrimage of Justice & Peace', voortbouwend op het oecumenische initiatief gepromoot door de Wereldraad van Kerken.

Aan de hand van deze leidraad vonden er panelsessies, workshops, concerten, theater, poëzie-lezingen, vieringen en andere activiteiten plaats. Ook werd het Global Anabaptist Peace Network van Mennonite World Conference gelanceerd.

Een van de doelen van het organisatieteam was een netwerk creëren van mensen met verschillende achtergronden die te maken hebben met het doopsgezind vredeswerk. Renate Enns, een van de vrijwilligers, was ontroerd door de manier waarop dit tot uiting kwam, vooral tijdens informele momenten: 'Iedereen was bij elkaar betrokken wanneer je mensen van verschillende leeftijden en contexten met elkaar zag praten. Dat maakte deze conferentie specialer. Het toonde aan dat mensen echt naar elkaar wilden luisteren.'

Paulus Widjaja raakte op een andere manier de juiste snaar toen hij sprak over de uitdagingen van het werken met christenen en moslims in Indonesië. 'Vredesopbouw is niet alleen bedoeld om een einde te maken aan conflicten, maar ook om toekomstige conflicten te voorkomen door het bouwen van sterke infrastructuren.' Het illustreerde het belang van bijeenkomsten zoals de 2nd GMP, waar relaties worden versterkt, men leert over vredeswerk van anderen en waar met elkaar wordt nagedacht over hoe met verschillende contexten om te gaan.

De conferentie bestond niet louter uit bewieroking van het doopsgezind vredeswerk. Trauma’s en moeilijkheden die men tegenkomt, en zelfs de wonden die vredeswerk creëert, werden niet uit de weg gegaan. Vele panels, presentaties en theatervoorstellingen boorden onder meer thema’s als racisme, kolonialisme, discriminatie, uitsluiting, en gender-gerelateerd geweld aan. De toneelvoorstelling #Churchtoo van TheatreOfTheBeat, over seksueel misbruik in kerken, confronteerde mensen met het gevaar van machtsverhoudingen die gemakkelijk ook in hun eigen gemeenschap voor kunnen komen. Het optreden riep een groot aantal vragen op en bleek aanleiding voor vele gesprekken. Na afloop waren velen tot tranen toe geroerd.

Een verbindend project bleek 'Comforting for Peace’, onder begeleiding van Jeannette Stenvers en Marjan Huisman. Deelnemers hadden het hele weekend de mogelijkheid om mee te helpen met het naaien van quilts voor vluchtelingen die als deken kunnen dienen (‘comforters’). Een quilt ging specifiek over het thema ‘vredeswerk’. Meer dan honderd deelnemers schreven op een eigen stukje stof een vredeswens of -boodschap, waarna al die lapjes uiteindelijk zijn samengevoegd tot een quilt. Deze is aangeboden aan Wereldraad van Kerken als teken van de verbondenheid tussen de doopsgezinden en de oecumenische Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Niet alleen het aantal mensen dat zich voor een klein moment aansloot om hun handen te laten werken voor vrede, vond Jeannette bijzonder. Ook de connecties die tussen verschillende mensen ontstonden tijdens het quilten, en de vele verhalen die daardoor loskwamen, raakten haar.

The 2nd Global Mennonite Peacebuilding Conference & Festival was een samenwerkingsproject van de Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit Godsdienst en Theologie), the Amsterdam Center for Religion and Peace & Justice Studies (verbonden aan de VU), het Doopsgezind Seminarium, en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

De eerste GMP-conferentie werd in 2016 georganiseerd door het Conrad Grebel University College in Canada. De Eastern Mennonite University (EMU, Verenigde Staten) heeft de bereidheid geuit om de derde conferentie in 2022 te organiseren, maar zal een aanbod van een andere instelling om gastheer te zijn niet in de weg staan.

Wil je meer lezen over het festival, ga dan naar de website door hier te klikken.

Festival doopsgezind vredeswerk GMP Mennorode


Terug