> nieuws

Nieuws

 
8 juli 2019

Cursussen 2019-2020 bekend

De cursussen zijn voor leden, vrienden en belangstellenden in en rond de doopsgezinde gemeenten. De volgende twee cursussen worden gegeven:

Het Vrijzinnig Leerhuis

De volgende thema's worden behandeld:
-Hart, hoofd en handen.
-Dilemma's
-Hulp
-Rijkdom en Armoede

Klik hier voor meer informatie

Seminarie Sessies

Over tolerantie toen en nu
Nederlanders zeggen over zichzelf dat ze nogal tolerant zijn. Er wordt dan bijvoorbeeld gewezen op een lange geschiedenis van verdraagzaamheid en respect voor minderheden. De eeuwen door zochten groepen uitgestotenen een veilig heenkomen in ons land. Of het nu gaat om Sefardische Joden, Franse hugenoten of Zwitserse mennonieten, ze waren welkom. 

Het begin van (het vraagstuk van) de tolerantie kan gevonden worden in de 16e eeuw. In deze eeuw van reformatie en omvorming kwam de vraag op hoe om te gaan met nieuwe religies in een land. Was de veiligheid in het land wel gewaarborgd wanneer er zoveel verschillende groepen mensen in één land zouden samenleven? Ook in de filosofie komt de vraag naar tolerantie en naar eenheid naar voren, bijvoorbeeld bij de Joodse denker Baruch de Spinoza. Hoe verhouden persoonlijke godsbeelden zich tot de eenheid en stabiliteit in een land? Dit soort van discussies is nog altijd relevant. Heeft tolerantie een prijs? Wat betekent het als je zegt een ander te verdragen? Is tolerantie altijd positief, of is er ook sprake van macht en ongelijkheid? Denk maar eens aan de weigerambtenaar. Mocht h/zij er zijn? Of de winkelier die veroordeeld werd omdat hij op zondag per se zijn winkel wilde sluiten. In hoeverre mag de ander er werkelijk zijn zoals die is?

Over deze en andere vragen gaat het in een serie Seminarie Sessies. Een drietal bijeenkomsten georganiseerd vanuit het Doopsgezind Seminarium. Om elkaar te ontmoeten en te bevragen, te leren en te delen, uit te dagen en tot de kern te komen. Waar staan we dan zelf?

Het onderwerp tolerantie wordt belicht vanuit drie verschillende invalshoeken: historisch, filosofisch en systematisch (vanuit de vredestheologie). De docenten zijn allemaal verbonden aan het Doopsgezind Seminarium. Zij zijn graag met u onderweg om de blik te scherpen en kennis te vermeerderen. Natuurlijk zal er in de sessie ook ruime aandacht zijn voor ontmoeting, onderlinge gedachtevorming en gesprek.

Klik hier voor meer informatie.

 

Voor de meest actuele informatie kijk op de website van het seminarium of klik hier.


Terug