> nieuws

Nieuws

 
4 juli 2019

Collecte Doopsgezinde Monumenten Friesland

De Menno Simons Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland vraagt uw bijdrage i.v.m. het beheer van het schuilkerkje in Pingjum en het Menno Simons monument in Witmarsum, inclusief het contourenkerkje.

De mensen van de SDMF doen er alles aan om dit werelderfgoed naar behoren uit te dragen.

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL55 RABO 0141 9625 42 t.n.v. Stichting Menno Simons SDMF te Leeuwarden.

Kijk voor meer info op www.doopsgezindemonumenten.nl of op Facebook: @doopsgezindemonumenten.

collecte SDMF


Terug