> nieuws

Nieuws

 
6 juni 2019

Afscheidsbijeenkomst Doperse Cursus in Mennorode

Op een zonnige vrijdagmiddag in mei werd in Mennorode afscheid genomen van de huidige vorm van de cursus doperse theologie. Daarnaast werd stilgestaan bij het afscheid van Gerke van Hiele als coördinator van de cursus. Uit alle hoeken van het land kwamen cursisten, docenten en betrokkenen bij het doopsgezind seminarium van de afgelopen 35 jaar samen voor de feestelijke afsluiting. Een zeventigtal aanwezigen sloot een tijdperk af dat zich liet kenmerken door samen leren, ontdekken, delen en gevoed worden door kennis. Tijdens de middag kon men nog eenmaal dit gevoel van de kleine gemeenten die in de afgelopen jaren tijdens de cursus gevormd zijn, ervaren.

Na een welkom met koffie of thee en gebak neemt ds. Alex Noord, de huidige rector van het seminarium, het woord. Hij benadrukt hoe de cursus bijgedragen heeft aan het voeren van het geloofsgesprek. Het spreken en delen vond niet alleen plaats op Mennorode, de cursisten namen dit ook mee naar hun eigen gemeenten waardoor het gebeuren grote invloed had op het gemeenteleven van de doopsgezinden. Nog eenmaal wil men deze middag de dynamiek van de cursus beleven en samen op zoek gaan naar een grondwoord om de slotbijeenkomst te vatten.

Ciska Stark, docent homiletiek en liturgiewetenschap bij de PThU, neemt hierin het voortouw. Zij zet de middag voort met een kort college over lekenpreken, waarin ze de nadruk legt op de “tegenstem”, de “eenzame roepende”, een stem die geclaimd mag worden door mensen met geloof en hoop. Persoonlijke betrokkenheid en inbreng van de eigen biografie en ervaringen vormt een brug tussen de bronnen van toen en het erkennen van de werkelijkheid van wie wij zijn vandaag de dag. In een korte opdracht gaan de aanwezigen op zoek naar de kern die zij deze middag naar voren willen brengen, in de vertrouwde vorm die Gerke van Hiele tijdens zijn colleges geloofsverdieping aandroeg. Een groepje komt met het grondwoord “bitterzoet”, met als uitleg dat het voor hen wellicht te vroeg is om de huidige cursus op te heffen, gezien de wens naar het gevoed worden door kennis en het voeren van het geloofsgesprek binnen de doopsgezinde gemeenschap nog steeds groot is.

Na een korte pauze neemt Cees den Heyer het woord. In 2007 nam hij afscheid van het seminarium, maar werd vervolgens door Gerke van Hiele benaderd om in te vallen bij de doperse cursus. Den Heyer geeft op zijn unieke wijze en met verzachtende stem een college over de invloed van archeologische vondsten op ons omgaan met de bijbel. De kennis gaat er bij de aanwezigen in als zoete koek. Via de reizen van Napoleon in Egypte, de ontdekkingen in Mesopotamië en de vondsten van Qum’ran, komt hij tot de conclusie dat de bijbel niet onvergelijkbaar of uniek is, maar deel uitmaakt van de cultuur uit die tijd. Het is een boek van mensen, waarin hun ideeën, geloof, ervaringen en wanhoop op schrift staan. De vraag die gesteld worden is wat dit met jou te maken heeft, wat het met je doet.

Nadat Alex Noord de sprekers heeft bedankt begint het afscheid van Gerke van Hiele. Er wordt benadrukt dat hij zich vele jaren met hart en ziel heeft ingezet voor de cursus en hij de tocht naar Elspeet meer dan honderdvijftig keer gemaakt heeft. Henk Stenvers spreekt Gerke toe vanuit de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Hij vertelt dat Gerke sinds 1993 betrokken was als onderwijzer in de cursus en in 2002 coördinator wordt. Deze kwart eeuw wordt gekenmerkt door zijn bevlogenheid in het doceren van het geloof en mensen te inspireren om hierin verdieping te zoeken: laten aangeraakt worden door de eeuwige. Gerke wordt bedankt voor het meegeven van die gaven met diverse symbolische cadeaus. Eén daarvan is een doos met lapjes stof die de aanwezigen van deze middag meegenomen hebben. Dit zijn de grondstoffen van een warme deken, die voor Gerke als dank gemaakt zal worden. Ook de aanwezigen krijgen iets om mee te nemen naar huis. Het zijn woorden van afscheid de docenten in de vorm van een boekje met de titel Soms moet je jezelf gewoon iets gunnen, wat ook een bekende uitspraak van Gerke is.

Gerke van Hiele bedankt de aanwezigen voor de mooie afsluitende bijeenkomst. Hij vindt dat het een mooie weg is geweest om met elkaar bezig te zijn. Het afscheid is een mijlpaal voor de cursus en een goed eindpunt voor de doperse cursus zoals deze was. Gerke laat de aanwezigen achter met zijn grondwoord, “vrijzinnigheid”. Je moet leven in een brede gemeente, de taal van gewenning achter je laten, weggaan en op zoek gaan naar vernieuwing. Naar inzicht en fijnzinnigheid, onderscheiden waarop het aankomt. Met deze wordt een periode afgesloten, maar biedt het nieuwe initiatieven een opening. Het Vrijzinnig Leerhuis zal haar activiteiten voortzetten in Mennorode en door seminarium zullen weekenden rondom specifieke thema’s aangeboden in het ritme van de doperse cursus. Na de liturgische afsluiting door Wieteke van der Molen en een laatste drankje in de tent, keerde iedereen weer huiswaarts, zij het met een gevoel van weemoed, maar met het licht van het huis en de gemeente van de doperse cursus in het hart.
Vicky van der Linden


Terug