> nieuws

Nieuws

 
6 juni 2019

Collecte landelijke Raad van Kerken

Op 16 juni, zondag Trinitatis, collecteren vele kerken voor het werk van de Raad van Kerk in Nederland. Deze collecte is hard nodig om het landelijk werk van de Raad ten behoeve van de oecumene mogelijk te blijven maken. We hopen op uw genereuze bijdrage. Mocht in uw parochie of gemeente deze collecte niet plaats vinden, dan is uw rechtstreekse gift ook van harte welkom (en bovendien aftrekbaar voor de belasting) op IBAN nummer NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.


Terug