> nieuws

Nieuws

 
23 mei 2019

Collecte Luchthavenpastoraat Schiphol

Dagelijks passeren ruim 150.000 mensen luchthaven Schiphol. Een ware miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.

De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol biedt vanuit een protestants-christelijke identiteit pastorale en diaconale ondersteuning aan reizigers. Zij heeft daarvoor ds. Marieke Meiring aangesteld die in oecumenische samenwerking met twee andere pastores geestelijke bijstand geeft.

De luchthavenpastores staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij, ongeacht levensbeschouwing. Zij bieden een luisterend oor. Ze geven praktische ondersteuning als een reis om wat voor reden dan ook anders loopt dan gedacht. Er is aandacht voor emotionele gebeurtenissen in geval van rouw of traumatische ervaringen.

In het Stiltecentrum op Schiphol (foto Benjamin Arthur) begroet het Luchthavenpastoraat – samen met vijfentwintig vrijwilligers - reizigers en medewerkers die komen bidden, mediteren of behoefte hebben aan stilte. Moslims, joden, christenen, hindoes en boeddhisten: mensen van alle religies en overtuigingen zijn welkom. Daarnaast is er elke zondag om 11.00 uur een kerkdienst.

Met de opbrengst van de collecte steunt u de activiteiten van het Protestants Luchthavenpastoraat op Schiphol. Helpt u mee? Bijdragen kunnen naar NL04 RABO 0150 6727 99. Hartelijk dank!

Arida van Oudenallen
Vertegenwoordiger namens de ADS in het bestuur van het Luchthavenpastoraat op Schiphol


Terug