>

Nieuws

 
23 mei 2019

Scheppingsverhaal in Damwoude

In de DG Damwâld legde op zondagmorgen 5 mei jl. Jacob Bijlsma uit Broeksterwoude het scheppingsverhaal uit, met behulp van dia's en foto's. Zo werd de ‘dienst’ op Bevrijdingsdag wel heel bijzonder! Bij iedere scherpe en kleurige dia of foto die Jacob ons liet zien, vertelde hij vol passie, zodat iedereen van zijn verhaal genoot. Je kon zien en horen dat Jacob met hart en ziel van de natuur houdt.

Ook ik houd ontzettend veel van bloemen. Een bloem ontstaat uit een plant die haar kracht ontvangt uit moeder aarde om te kunnen groeien en bloeien – een belangrijk gegeven uit de natuur.

Jacob liet ons verschillende vogels en hun nesten zien. Zijn uitleg ging vaak gepaard met geluiden van de betreffende vogels. Wat mij raakte was het feit dat een koekoek zijn ei in het nest van een ander vogeltje legt. Zodra het koekoeksjong uit het ei komt gooit hij de andere eieren of jongen direct uit het nest. Zo zie je maar dat de natuur ook wreed kan zijn.

Ook werden wij ermee geconfronteerd dat onze mooie natuur danig wordt vervuild. Jacob vertelde dat plastic- en blikjesafval tientallen jaren nodig heeft om te worden afgebroken.

Een aantal jaren geleden was ik met mijn man een dagje uit in Volendam. Daar troffen we een bus vol toeristen uit China aan. In mijn herinnering waren het bijna allemaal vrouwen en meisjes, en ze hadden allemaal een glimmend fototoestel of filmcamera in de hand. Ik liep naar de dames toe om even met ze te praten: ‘Hello ladies! Do you like Holland?’ Hun reactie was: ‘Yes, yes, we like Holland, because the air is so clean here’. Ze bleven het maar herhalen en haalden demonstratief heel diep adem van onze schone lucht.

Ik werd er even stil van hoe ze Holland prezen vanwege de schone lucht! Ik bedankte hen en wenste ze een beautiful day toe. Daarna liep ik, nog in gedachten, verder en ondertussen genoot ik heel bewust van de inderdaad hier nog aanwezige schone lucht. Vroeger heb van mijn overgrootmoeder geleerd dat je natuur altijd met respect moet behandelen. Naarmate ik ouder word zie ik wat mijn overgrootmoeder bedoelde. Het is niet allemaal vanzelfsprekend. 

Jacob heeft ons op 5 mei door zijn uitleg van het scheppingsverhaal weer bewuster gemaakt en dichter bij de natuur gebracht. Als ieder zijn steentje bijdraagt en de natuur respecteert, dan kunnen ook onze kinderen en klein- kinderen gezond opgroeien en de aarde doorgeven. Immers, het leven bestaat uit het liefdevol bewaren en doorgeven van alle kostbare natuur en gaven.

Nadat Jacob zijn scheppingsverhaal had afgerond bedankte voorzitter Alle Flootman Jacob voor de interessante ochtend. Daarna gaf hij alle aanwezigen een milieuvriendelijk bekertje met zelfgemaakte compost om daarin een zonnebloemzaadje te planten. Iedere aanwezige kon zijn of haar naam aan de beker verbinden. In de nazomer zal worden gekeken wie de hoogste zonnebloem heeft gekweekt!

Nirmala de Boer-Biharie


Terug