> nieuws

Nieuws

 
22 mei 2019

Geweldloze communiceerders, verzamelt u!

De afgelopen tien jaar heeft geweldloos communiceren in steeds meer Nederlandse doopsgezinde gemeenten aandacht gekregen. Er zijn intern cursussen gegeven en externe cursussen opgezet.

Zo werd in Almere onder leiding van Maarten van der Werf in 2010-2011 door inloophuis De Ruimte en de doopsgezinde gemeente een cursus georganiseerd. Er werden trainers getraind die vervolgens de cursus eerst aan gemeenteleden en medewerkers van het inloophuis gaven. Vervolgens werd de cursus aan de stad aangeboden en inmiddels staat de 42e cursus op stapel voor september/oktober 2019 (zie www.geweldlooscommuniceren.info).

In heel het land zijn, door Maarten en anderen, verkennende workshops gegeven in gemeenten en op conferenties, zodat het gedachtegoed van geweldloos communiceren zich steeds meer verspreidde.

De Stuurgroep Geweldloos Communiceren Almere, die ter plekke de cursussen samen met nog zeven trainers organiseert, is ondertussen erg benieuwd waar en hoe anderen bezig zijn met geweldloze communicatie. Graag zouden we daarom in contact komen met doopsgezinde gemeenten en groepen die op de een of andere manier iets op dit gebied doen, willen opzetten, of hebben opgezet.
Een volgende stap zou dan kunnen zijn om een landelijke bijeenkomst te organiseren om tot verbinding en uitwisseling van ervaringen en ideeën te komen.

Graag reacties naar: stuurgroep@geweldlooscommuniceren.info
Marjan Kip, Adrienne van den Berg-Willemsen, Rita Romeijn-Hogeweg

geweldloze communicatie Almere


Terug