> nieuws

Nieuws

 
9 mei 2019

Petitie Kairos-Sabeel voor vrede in het Heilige Land

Palestijnse christenen vragen opnieuw onze aandacht. Tien jaar geleden, in december 2009, schreef een groep vooraanstaande Palestijnse christenen afkomstig uit vele kerken, waaronder de Anglicaanse, Evangelisch-Lutherse, de Rooms-Katholieke en Grieks Orthodoxe kerken, het Kairos-document. Het is een analyse van de wanhopige situatie van het Palestijnse volk met een oproep aan kerk en wereld. Het document getuigt van een diep geloof, geweldloosheid en het streven naar een rechtvaardige vrede voor iedereen in het land: jood, christen, moslim en anderen.

Tien jaar na het verschijnen van het Kairos-document is de situatie alleen maar uitzichtlozer geworden. Net als alle andere Palestijnen voelen de christenen dat ze door velen in Europa en de VS in de steek zijn gelaten. Palestijnse christenen begrijpen niet waarom ook veel kerken en medechristenen in Nederland en Europa niet de moeite nemen naar hun verhaal te luisteren. Daarom doen ze een dringende oproep: christenen en kerken in Europa, laat NU je stem horen voor rechtvaardige en geweldloze vrede in het Heilige Land!

Kairos-Sabeel Nederland neemt deze oproep graag over en doet daarom een dringend beroep op u twee dingen te doen:
1. Teken de petitie! De petitie is te vinden op Petition Global-Kairos-Campaign. Meer informatie in het Nederlands staat op Kairos-Sabeel.NL.
2. Verspreid de petitie waar je maar kunt, in je eigen netwerk, in kerk en politiek.

Het moment van de petitie, de 15e mei, markeert de 71e gedenkdag van de Nakba (catastrophe/ramp), toen 700.000 Palestijnen in 1948 uit hun dorpen en huizen verdreven werden en veel dorpen daarna totaal van de kaart geveegd werden. Kairos Palestine stelde de petitie op met als motto de woorden van Jesaja 1: ‘Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed.’ ('Leer goed te doen; streef gerechtigheid na, verdedig de onderdrukten').


Terug