> agenda

Agenda

 
13 juni 2019, 10:00 uur

Open colleges vrijzinnige theologie

Doopsgezind seminarium, Singel 454, Amsterdam

‘Denken in spreidstand’
Geloven opnieuw, met François Jullien

Nu de christelijke geloofspraktijk niet meer vanzelfsprekend is, is ook het theologisch denken veranderd. Tegenwoordig moeten theologen het snel verdwijnende christelijk geloven opnieuw, quasi van buitenaf, zien binnen te komen. Met één been nog net staande in het geloofshuis, maar met het andere ruimschoots daarbuiten, wordt het theologisch denken zo een bijna acrobatische exercitie…

De nieuwe serie open colleges van het doopsgezind seminarium gaat hier nader op in. Centraal staat het gedachtegoed van de Franse sinoloog, hellenist en filosoof François Jullien. Hij wilde de Chinese cultuur en denkwijze begrijpen en vroeg zich af: ‘Hoe kan ik als westerling een niet-vertrouwd denken binnenkomen?' Een vraag die kan inspireren tot een herformulering en revitalisering van de vrijzinnige theologie.

De colleges beginnen met een methodologische inleiding over de verhouding tussen moderniteit en postmoderniteit in de theologie. Daarna wordt een speciaal voor deze colleges in het Nederlands vertaalde tekst van Jullien bestudeerd, waarin hij als niet-gelovige buitenstaander het Evangelie van Johannes nauwlettend leest als een verzameling te denken gevende bronnen. Een methodologische reflectie over dit vrijzinnige 'denken in spreidstand' sluit de collegereeks af.

De data voor de collegereeks zijn 13, 18 en 20 juni (10.00-12.30u en 13.30-15.30u). De academische colleges op masterniveau worden gegeven door Chris Doude van Troostwijk (foto), visiting professor Vrijzinnige Theologie aan het doopsgezind seminarium (VU). Voor deelnemers is een bewijs van deelname beschikbaar. Meer informatie op www.vrijzinnigetheologie.com. Opgave bij Vera Kok.

fotografie: Ramon Philippo

open colleges Chris Doude van Troostwijk


Terug