> agenda

Agenda

 
24 mei 2019, 11:00 uur

Oecumenisch platform organiseert een werkbezoek

Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5, Egmond aan Zee

Werkbezoek De Egmonden
Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven!

Dit eerste werkbezoek van het Oecumenisch Platform Noord-Holland is voorbereid met de Oecumenische Werkgroep de Egmonden. We staan stil bij de betekenis van de oecumenische viering voor onszelf en de bezoekers.

De oecumenische vieringen vormen het hart van de jaarlijkse agenda van de lokale raden van kerken en oecumenische werkgroepen. Ook als de slagkracht afneemt dan blijven de vieringen. De vieringen brengt mensen samen op vaste tijden, zoals in januari de oecumenische viering voor de eenheid van de christenen, in de Vastentijd en de Adventstijd, op Wereldgebedsdag, in de Vredesweek of de Oogstdienst. Soms wordt een oecumenische viering gehouden als onderdeel van een jaarmarkt of een feestweek of bij ingrijpende gebeurtenissen.

Op de dag zelf gaan we samen vieren, maken we een wandeling langs de kerken in Egmond aan Zee, zullen leden van de Oecumenische werkgroep De Egmonden iets vertellen over hun ervaring met de oecumenische viering en in de middag is er ruimte om goede voorbeelden en ervaringen te delen.

Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u het uitgebreide programma.

De uitnodiging is voor iedereen, maar met name voor de doopgezinde gemeenten in Noord-Holland.

Download de flyer hier.

Praktische informatie:
Vrijdag 24 mei 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

viering


Terug