> nieuws

Nieuws

 
8 mei 2019

Monnikenwerk in de kerk

Het stond met een grote foto op de voorpagina in de Alkmaarsche Courant van dinsdag 29 januari: 'Gerestaureerd: 51 glas-in-loodramen terug op plek in kerk De Rijp'. Inclusief een uitgebreid artikel over de restauratie op de regionale nieuwspagina’s: 'Monnikenklus in De Rijp'. In de doopsgezinde kerk? Monnikenwerk? Hoe zit dat precies?

Tja, eigenlijk was het een heidens karwei. We praten over de nieuwe ramen van de Vermaning. Eerst zijn de oude ramen inclusief kozijnen vervangen door nieuw houtwerk en dubbel glas. Daarna zijn de vernieuwde glas-in-lood panelen weer voor de ramen geplaatst. Precies heb ik het niet geteld, maar ik schat dat er ruim 2000 loodstrippen nodig waren om de honderden glasplaatjes in de panelen vast te zetten. Waar mogelijk zijn nog glasplaatjes van de oude kerk van voor 1953 gebruikt; plaatjes met roest of aanslag van kalksteen konden niet meer worden teruggeplaatst.
Hoe is dit project zo tot stand gekomen? Tijdens een expositie in de Nooreinder Vermaning is zr. Guusta Beets in contact gekomen mevr. Lucia Admiraal, glazenier te Heiloo. Van het één kwam het ander en uiteindelijk is afgesproken dat het oude en vervallen glas-in-lood werk van de Vermaning in De Rijp vervangen zou gaan worden. Nog in de zomer is mevr. Admiraal in haar glasatelier in Heiloo aan het project begonnen. De voorbereidingen en uitvoering hebben ruim een half jaar in beslag genomen. Puzzelwerk, improvisatie en vooral heel veel en heel precies meten.

Zondag 10 februari jl. was het dan zo ver: tijdens de dienst in de Vermaning zijn de nieuwe ramen officieel in gebruik genomen. Gezegend of ingewijd, u mag het zeggen. Op deze stralende ochtend konden we de vernieuwde ramen en de prachtige lichtval bewonderen. Met een diapresentatie tijdens de open ruimte zijn de voorbereiding en uitvoering van het glas-in-lood project nog eens stap voor stap vertoond. Werkelijk een bijzondere ervaring. Doopsgezinden mogen dan de stillen in den landen zijn, soms kunnen ze ook flink aan de weg timmeren….

Sjoerd van der Wal

De Rijp raam


Terug